Schade

Als verzekeringsmakelaar willen wij ons onderscheiden door onze klanten écht bij te staan na schade. Wij gaan voor u tot het uiterste.
Door onze jarenlange kennis weten wij perfect waar u al dan niet recht op heeft en zullen wij er ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat u vergoed wordt voor de schade waar u recht op heeft.
Wij staan aan uw kant!

Wat doen bij schade?

Aangifte doen

Doe zo snel mogelijk aangifte om de afhandeling vlot te laten verlopen.

Bel ons

Schade Bellen

Bel ons om een aangifte te doen, wij helpen u graag verder.
U kan ons dagelijks bereiken tijdens de kantooruren.

Online schadeaangifte

Schade online aangifte

Vul het online schadeformulier in.
Wij zullen u na ontvangst contacteren voor de verdere afhandeling.

Gebruik een app

In veel gevallen bestaat er een app die ervoor zorgt dat uw schade nog sneller wordt behandeld. Zeker in geval van depannage of hospitalisatie.

Nood & servicenummers

Nood en servicenummers

Buiten de kantooruren een dringend probleem? Kijk naar de service nummers van de maatschappijen of algemene noodnummers.

Schadeverloop

Hopelijk heb je het nooit voor, maar als je wel een schade of ongeval hebt, heb je vaak wel vragen.
“Hoe verloopt zo een schade?” en “Waar kan ik me aan verwachten?”

Aangifte

Schade aangifte

Je dient zo snel mogelijk aangifte te doen. Hoe? Gebruik een van de bovenstaande manieren.

Geef ons zeker volgende info mee:
Wanneer heeft de schade of ongeval zich voorgedaan?
Wat is er juist gebeurd?
Zijn er andere personen bij betrokken? Wat zijn de gegevens (naam, adres, verzekeringsmaatschappij, contractnummer) van die personen?
Verzamel indien nodig een bestek of offerte.
En tot slot: Op welk rekeningnummer mag de schade vergoed worden?

Analyse

Na de aangifte zullen wij in eerste instantie bekijken of je aangifte compleet is. Daarna bekijken we of deze schade wel effectief verzekerd is en wie er volgens ons aansprakelijk is (wie is in fout). Tot slot informeren wij jou.

Ook de verzekeringsmaatschappij zelf zal alles nog even nakijken. Ook zullen zij de eventuele aansprakelijke in gebreke stellen. Dit wil zeggen dat zij de tegenpartij officieel laten weten dat zij in fout zijn en jou zullen moeten vergoeden voor de schade.

Expertise

Natuurlijk dient er worden vastgesteld hoeveel de omvang is van de schade en wat men jou dus zal moeten vergoeden.

Bezorg ons hiervoor steeds een bestek of offerte.
De verzekeringsmaatschappij zal vaak nog een expert ter plaatse sturen om na te gaan of het bestek overeenkomt met de waarde van de herstellingswerken en soms ook om uit te maken wie er nu effectief in fout is.

Bij een auto ongeval kan je vaak beroep doen op erkende herstellers. De garage mag dan zelf de expertise uitvoeren.

Uitbetaling

Het moment waar we steeds naar uitkijken. De vergoeding van de schade.

Nadat er een akkoord is over wie er eventueel in fout is en wat het schadebedrag is, kan men uitbetalen.

Indien onze maatschappij zelf mag uitbetalen, zal de schade binnen een maand op je rekening staan. Vaak is dit zelfs binnen de week.

Jammer genoeg moet in vele gevallen de tegenpartij uitbetalen. Dan loopt het vaak iets minder vlot. Wij doen er dan alles aan, samen met je rechtsbijstandsverzekering, om ervoor te zorgen dat jij zo snel mogelijk je geld hebt.

F.A.Q

Vraag

Antwoord
Onze excuses, aan de F.A.Q. wordt nog gewerkt.

vraag

Antwoord
Onze excuses, aan de F.A.Q. wordt nog gewerkt.

Contactformulier