In deze disclaimer vind u alle algemene en wettelijke informatie terug.

Zakenkantoor Boel BVBA

Maatschappelijke zetel

Schoolstraat 78
B-9140 Temse

T: +32 (0)3 771 27 02

info@johanboel.be
www.johanboel.be
 

Bankrekening

IBAN: BE37 0689 0926 8428
BIC: KKCCBEBB
 

Ondernemingsnummer

0691789548
RPR Gent, afdeling dendermonde

Toezichthoudende overheid

Zakenkantoor Boel BVBA is erkend als verzekeringsmakelaar, makelaar in hypothecaire- en consumenten kredieten met ondernemingsnummer 0691789548. Het register van verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel) en is terug te vinden op www.fsma.be.

Klachtenregeling

Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht bij ons kantoor via telefoon (+32 (0)3 771 27 02) of e-mail (info@johanboel.be).

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen: de Meeûssquare 35, 1000 Brussel – T: +32 (0)2 547 58 71 – F: +32 (0)2 547 59 75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as)
 

Legal disclaimer

Aan het gebruik van deze site zijn bepaalde algemene voorwaarden, die hieronder in deze disclaimer worden beschreven, verbonden.
Door het louter gebruik maken van de site wordt u geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

DOEL VAN DE SITE

De informatie op deze site is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

INHOUD EN BESCHIKBAARHEID VAN DE SITE

Zakenkantoor Boel levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal Zakenkantoor Boel de nodige inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Zakenkantoor Boel levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kunnen wij niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Het zijn Zakenkantoor Boel en haar partners die u de informatie aanbieden op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op de website ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kunt u hiervoor contact opnemen met Zakenkantoor Boel.
De website kan links naar andere websites bevatten waarover Zakenkantoor Boel geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Zakenkantoor Boel kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Zakenkantoor Boel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de websites of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar u op of via de website wordt verwezen.

COPYRIGHTS

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op of via de webiste www.kantoorboel.com vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multi-media informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn : beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.

Zakenkantoor Boel behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website www.kantoorboel.com. Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.